Meny

Så här kan en UX-konsult hjälpa dig med UX-research och optimering

Snart 25 år som UX-konsult har medfört både bred och djup kompetens att nyttja på olika sätt i ett webbteam. User experience (UX) är ett område med många nischer – några av dem arbetar vi med, andra inte. Vi har valt att fokusera på UX-research, UX-writing och optimering. Det medför att vi har valt att avgränsa design av användargränssnitt (UI-design) i exempelvis Figma. Däremot ger vi ofta en second opinion på webbdesignen och samarbetar nära UI-designers i tvärfunktionella team.

UX-lead eller en av resurserna i ditt UX-team

Som seniora UX-konsulter får vi ofta rollen som ledare för UX-gruppen i ett produktteam. Det medför vanligtvis att vi ingår i produktledningen tillsammans med produktägare, tech lead eller andra roller som styr produktens vidareutveckling. I den rollen hjälper vi till att värdera önskemål om vidareutveckling, undersöka användarbehoven och de interna intressenternas krav. Vi specar UX-kraven och är bollplank till krav- och testledaren. Vi besvarar frågor från utvecklarna och säkerställer att inga detaljer i lösningen lämnas åt slumpen.

Ibland har vi också varit vikarie när rollen som UX-lead har varit vakant hos kunden. Vi stöttar då juniora medlemmar i teamet och ser till att de utvecklas utifrån sina förutsättningar.

UX-research – för användarvänliga lösningar och löpande uppföljning

Vilka är användarna, vad har målgruppen för gemensamma drag, hur ser användningssituationen ut och vilka drivkrafter har besökarna? Ju mer du vet om användarnas behov och beteenden desto större möjligheter att designa flöden och funktioner som kan leverera resultat.

UX-research går att göra med hjälp av metoder som exempelvis användarintervjuer, workshops och enkäter. Men det handlar också om att analysera data från andra källor som till exempel Google analytics eller Hotjar.

I arbetet ingår också att testa skisser, prototyper eller färdiga lösningar tillsammans med användarna genom användningstester.

Vi arbetar både med kvalitativa och kvantitativa metoder, ofta i nära samarbete med webbanalytiker som säkerställer att enkäter och mätning av webbplatsen fungerar som de ska. Tillsammans kan vi också ta fram tydliga dashboards som på ett överskådligt och snyggt paketerat sätt löpande kan förmedla till beslutsfattare hur det går för sajten.

UX-writing – texter som vägleder användaren

UX-writing handlar om de ofta korta texter, instruktioner och meddelanden som vägleder och återkopplar till användaren. Det kan handla om hur man benämner och beskriver olika fält i formulär, hjälptexter och felmeddelanden. Det kan också vara formuleringen av knappar, puffar och länkar som leder till fördjupande information eller vidare i ett köpflöde.

I det här arbetet jobbar vi väldigt nära den UX/UI-designer som ritar upp flöden och funktioner. Vi säkerställer att informationen placeras på ett bra sätt i gränssnittet. Det handlar om att tillhandahålla rätt information, i rätt tid, på rätt plats. Helst med ett kortfattat, enkelt språk som svarar på de viktigaste frågorna. Vi synkar också tonalitet och ordval med sajtens redaktionella resurser.

Tillväxtledare – driva trafik, analysera och optimera

I rollen som tillväxtledare håller vi ihop arbetet med webbanalys, sökmotoroptimering och eventuell annonsering eller publiceringar i sociala medier. Rollen handlar om att tillsammans med andra experter planera, koordinera och analysera utfallet av hela tillväxtteamets insatser för att driva trafik, behålla användare och förbättra konverteringsgrader i affärskritiska funktioner och flöden.

Vanliga frågor

Exempel på kunder som har anlitat oss som UX-konsult